ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:
Predstavnici Osnivača
  1. Zvonko Škreblin – predsjednik Upravnog vijeća
  2. Srećko Šlogar – zamjenik predsjednika Upravnog vijeća
  3. Velimir Šlogar – član
Predstavnik roditelja
  1. Matija Koren – član
Predstavnik Odgojiteljskog vijeća
  1. Brankica Behin Brundić – član