Dječji vrtić „Tratinčica“ Desinić za svaku pedagošku godinu, u mjesecu svibnju objavljuje Oglas za upis djece u Vrtić u narednoj pedagoškoj godini i to na oglasnoj ploči Vrtića, oglasnoj ploči osnivača, Općine Desinić te na ovim stranicama.

OSNOVNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJETETA:

  1. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA (podiže se osobno u Vrtiću)
  2. RODNI LIST ILI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH
  3. UVJERENJE O MJESTU PREBIVALIŠTA DJETETA
  4. PRESLIKE OSOBNIH ISKAZNICA RODITELJA
  5. POTVRDE O ZAPOSLENJU OBA RODITELJA