Dječji vrtić „Tratinčica“ Desinić za svaku pedagošku godinu, u mjesecu svibnju objavljuje Oglas za upis djece u Vrtić u narednoj pedagoškoj godini i to na oglasnoj ploči Vrtića, oglasnoj ploči osnivača, Općine Desinić te na ovim stranicama.

OSNOVNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJETETA:

  1. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA 
  2. PODACI O DJETETU
  3. RODNI LIST ILI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH
  4. UVJERENJE O MJESTU PREBIVALIŠTA DJETETA
  5. PRESLIKE OSOBNIH ISKAZNICA RODITELJA
  6. POTVRDE O ZAPOSLENJU OBA RODITELJA