Javne potrebe u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine Desinić koje provodi Dječji vrtić “Tratinčica”

REDOVITI PROGRAM

Redoviti program odgoja i i obrazovanja djece omogućuje zdravo odrastanje, cjelovit razvoj i odgoj djeteta u dobi od godine dana do polaska u osnovnu školu.

Djeca borave u 10,5-satnom programu u vremenu od 5:30 do 16:00 sati.

Roditelji sudjeluju u cijeni programa sukladno Odluci o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području općine Desinić (Klasa: 021-05/17-01/54, Urbroj: 2214/01-17-01 od dana 21.12.2017.) koja je objavljena na ovoj web stranici.

PROGRAM PREDŠKOLE

Program predškole namijenjen je djeci u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Program se organizira prema iskazanim potrebama za upis djece prema mjestu stanovanja.

Provodi se dva puta tjedno u poslijepodnevnim satima, a u trajanju od 180 sati godišnje i to od listopada do svibnja.

Program financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Krapinsko-zagorska županija preko Osnivača. Besplatan je za korisnike.

PROGRAM ENGLESKOG JEZIKA

Svake godine prema ponudi Udruge za promicanje ranog učenja stranih jezika „Naučimo puno“ Zagreb , putem anketa ispitujemo roditelje o interesu za provedbom programa ranog učenja engleskog jezika za djecu u dobi od 4 godine starosti do polaska u školu.

Program ima odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja , a roditelji program plaćaju vanjskom organizatoru (Udruzi) s kojim sklapaju Ugovor o realizaciji za jednu pedagošku godinu.

Program je verificiran od strane Ministarstva, a roditelji program plaćaju vanjskom organizatoru (Udruzi).

MALA SPORTSKA ŠKOLA

Sportsko društvo „Ku-ku-ri-ku“iz Zaboka, a na temelju provedene ankete o iskazanom interesu roditelja, provodi petodnevni program male sportske škole. U ponudi je škola rolanja, nogometa, gimnastike i košarke.

Program je verificiran od strane Ministarstva, a roditelji program plaćaju vanjskom organizatoru (Društvu).

Dokumenti


Kurikulum 2023. – 2028.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovne djelatnosti za 2023.-2024.

Godišnje izvješće odgojno-obrazovnog rada vrtića za 2022.-.2023.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovne djelatnosti za 2022.-2023. (objavljeno 07.10.2022)

Godišnje izvješće odgojno-obrazovnog rada vrtića za 2021.-.2022.  (objavljeno 07.10.2022)

   Godišnji plan i program odgojno-obrazovne djelatnosti za 2021.-2022.  (objavljeno 16.11.2021)

  Godišnje izvješće odgojno-obrazovnog rada vrtića za 2020.-.2021.  (objavljeno 16.11.2021)

  Godišnje izvješće odgojno-obrazovnog rada vrtića za 2019.-.2020.  (objavljeno 31.12.2020)

   Kurikulum vrtića za pedagošku godinu 2020.-.2021.  (objavljeno 31.12.2020)

   Godišnji plan i program odgojno-obrazovne djelatnosti za 2020.-2021.  (objavljeno 31.12.2020)