Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dječji vrtić Tratinčica DSesinić uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Dječjem vrtiću Tratinčica:

  • poštom na adresu: Ratkajeva 6, Desinić 49216
  • putem telefona na broj: 049/343-279
  • na fax broj: 049/343-279
  • elektroničkom poštom na: ravnateljica@djecji-vrtic-tratincica.hr

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama možete skinuti među Dokumentima

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i način naplate naknade propisani su Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014) od 24. siječnja 2014. godine.