Opće informacije

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dječji vrtić Tratinčica Desinić uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Dječjem vrtiću Tratinčica:

  • poštom na adresu: Ratkajeva 6, Desinić 49216
  • putem telefona na broj: 049/320-055
  • na fax broj: 049/320-055
  • elektroničkom poštom na: ravnateljica@djecji-vrtic-tratincica.hr

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama možete skinuti među Dokumentima

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i način naplate naknade propisani su Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014) od 24. siječnja 2014. godine.

Službeni upisnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 14 Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) tijelo javne vlasti dužno je voditi poseban službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, u skladu s odredbama ovog Zakona.

Izvješća o provedbi Zakon o pravu na pristup informacijama

Izvješća o provedbi Zakon o pravu na pristup informacijama izrađuju se i dostavljaju Povjereniku za informiranje najkasnije do 31. 01. tekuće godine. Izvješća objavljujemo i ovdje u nastavku.

Etički kodeks

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Obavijest o novoj ekonomskoj cijeni – listopad 2022.

Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene redovnog programa


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama