Dječji vrtić Tratinčica djeluje od 06.10.1986. godine u mjestu Desinić. Nalazi se u potpuno obnovljenoj zgradi stare škole. Osnivač dječjeg vrtića je Općina Desinić.

U Desiniću i njegovoj okolici postoji potreba za cjelodnevnim i poludnevnim programima djece od prve do sedme godine starosti. Odgojno-obrazovni rad u vrtiću počinje u 5:30, a završava u 15:30 jer postoji takva potreba roditelja-korisnika usluga vrtića.

Ovim programom djeci nudimo odgoj i obrazovanje, usvajanje kulturno-higijenskih i prehrambenih navika, pružamo im sigurnost, zdravstvenu zaštitu, pravilnu prehranu i socijalnu skrb. Brinemo o zdravstvenim, prehrambenim, socio-emocinalnim, kulturnim i drugim potrebama djece te vodimo računa o njihovim razvojnim osobinama.

Rad s djecom provodimo kroz raznovrsne sadržaje, aktivnosti, igre, posjete te sudjelovanja na djeci primjerenim kulturno-društvenim događanjima.

Nastojimo da boravak u našem vrtiću djeci bude što ugodniji i zanimljiviji te da ozračje bude što više nalik na obiteljsko zajedništvo prožeto pružanjem emotivne topline, podrške i razumijevanja.

Program odgojno-obrazovnog rada predškolske djece polazi od stvarnih potreba djeteta kao cjelovite dinamične osobnosti. Organizacija rada je usklađena s potrebama roditelja glede njihovih radnih i drugih obveza.

Dječji vrtić Tratinčica osigurava:

 • 10-satni primarni program rada (od 5:30 do 16:00 sati)
 • kraći program (od 9:00 do 12:00 sati)
 • program predškole

I. OPĆI PODACI O VRTIĆU

 • Naziv vrtića: Dječji vrtić “Tratinčica”
 • Adresa: Ratkajeva 6 , 49216 Desinić
 • Datum osnivanja (samostalno djeluje od): 01.10.2000.
 • Osnivač: Općina Desinić
 • Pravno ustrojbeni oblik: javna ustanova
 • Oblik vlasništva: državno (općinsko)
 • MB: 01486675
 • OIB: 66763977539
 • Žiro-račun: otvoren kod Zagrebačke banke (IBAN): HR9523600001101393114
 • Elektronska pošta: ravnateljica@djecji-vrtic-tratincica.hr
 • Web stranica: www.djecji-vrtic-tratincica.hr