Print Friendly, PDF & Email

2018. godina

U Planu nabave i registru Ugovora za 2018. ne postoje podaci o predmetima nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn (članak 28. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16)

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina