2020. godina

Financijski plan 2020. – 2022. godinu

U Planu nabave i registru Ugovora za 2020. godinu ne postoje podaci o predmetima nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn (članak 28. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16)

2019. godina

Obrasci izvješća za 2019. godinu

 Financijski izvještaji za 2019. godinu

Godišnje izvješće 2018. – 2019. god.

  Evidencija svih ugovora 2019. godine

Registar svih sklopljenih ugovora 2019. godine

1. Izmjena Finacijskog plana 2019. godine

 Bilješke uz Financijske izvještaje za 1-3-2019. objavljeno 17.10.2019.

Financijski_izvještaj_01-09mj_2019 objavljeno 17.10.2019.

Financijski plan za 2019.-2021. godine objavljeno 29.11.2018.

U Planu nabave i registru Ugovora za 2019. godinu ne postoje podaci o predmetima nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn (članak 28. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16).

2018. godina

Registar svih sklopljenih ugovora 2018. godine objavljeno 28.02.2019.

Evidencija svih ugovora 2018. godine objavljeno 28.02.2019.

   Financijski izvještaji za 2018. godinu (MS Excel) objavljeno 04.02.2019.

   Bilješke uz Financijske izvještaje za 2018. godinu (PDF) objavljeno 04.02.2019.

U Planu nabave i registru Ugovora za 2018. ne postoje podaci o predmetima nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn (članak 28. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16)

2017. godina

   Financijsko izvješće za 2017. godinu (potreban MS Excel)

   Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

   Bilješka-REVIZIJA

   Bilanca

   Obveze

   PR-RAS

   PVRIO

   RasF

   Ref

   Evidencija sklopljenih ugovora

  • U Planu nabave i registru Ugovora za 2017. ne postoje podaci o predmetima nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn (članak 28. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16).

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina