Dječji vrtić „Tratinčica“  Desinić

objavljuje

OGLAS

ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022. / 2023.

 

Prijave za upis djece u Dječji vrtić za pedagošku godinu 2022./2023. primaju se

od 16.05. do 16.06. 2022. godine.

Obrazac „Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Tratinčica“ možete preuzeti u  Vrtiću ili na službenoj web stranici Vrtića.

Sve potrebne informacije možete dobiti u Dječjem vrtiću ili na broj telefona 320-055.

ADRESA: Dječji vrtić „Tratinčica“, Ratkajeva 6, Desinić

Rok za podnošenje prijava je zaključno s 16.06.2022..

  Zahtjev