DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA
RATKAJEVA 6
49216 DESINIĆ
Telefon:  049/343-279
e-mail: ravnateljica@djecji-vrtic-tratincica.hr

DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA DESINIĆ
OBJAVLJUJE

OGLAS ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021. / 2022.

PRIJAVE ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021. /2022. PRIMAJU SE OD 14.05.2021 DO 14.06. 2021. GODINE.

OBRAZAC ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA I SVE POTREBNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI U DJEČJEM VRTIĆU.

Preuzmite:


 tekst oglasa

 Podaci o novom djetetu

 Zamolba