Dječji vrtić „Tratinčica“ Desinić objavljuje

OGLAS
ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

Prijave za upis djece u Dječji vrtić za pedagošku godinu 2020./2021. primaju se od 19.05.2020. do 19.06. 2020. godine.

Obrazac „Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Tratinčica“ možete preuzeti u Vrtiću.

Sve potrebne informacije možete dobiti u Dječjem vrtiću ili na broj telefona 343-279.

ADRESA: Dječji vrtić „Tratinčica“, Ratkajeva 6, Desinić

Rok za podnošenje prijava je zaključno s 19.06.2020.

Oglas možete preuzeti na ovom linku

 Oglas za upis djece u 2020.-2021. godini